Haidar Bagir

Haidar Bagir
-
Jurusan: Teknik Industri (TI)
Tahun Angkatan: 1982
Perusahaan: Mizan Publishing Company dan Yayasan Lazuardi Hayati
Bidang Usaha: Publishing
Jabatan: Co-Founder & CEO
Website: www.mizanpublishing.com
Penghargaan: Beasiswa di Fullbright untuk belajar di Center for Middle Eastern Studies, Harvard University, AS pada 1990. Riset untuk penulisan disertasinya mengenai Filsafat Islam dari Fullbright di Indiana University, Bloomington AS

Comments: